Offre d’emploi : Chargé.e de gestion du magasin et d’achats

Responsable admin

Offre d’emploi en pdf – Jobaanbieding in pdf

Nederlandse versie hieronder

BEES coop scrl fs

 

Chargé.e de gestion du magasin et d’achats

 

Références  

Lieu de travail : Schaerbeek – 19, rue van Hove

Contrat : CDI

Entrée en fonction : à partir du 15 mai

Volume horaire : 4/5e (30,5h/semaine)

 

À propos de l’employeur

BEES coop est un supermarché coopératif, participatif et à but non lucratif. C’est un projet de citoyens qui veulent faire leurs courses ailleurs que dans les supermarchés classiques. Actuellement, la coopérative compte environ 1600 coopérateurs travailleurs et a une surface de vente de 350 mètres carrés.

Contexte

La gestion de la coopérative se fait de manière participative avec les coopérateurs.trices. L’équipe de salarié.e.s est chargée de la gestion quotidienne du point de vente et de l’approvisionnement, ainsi que du bon fonctionnement opérationnel de la coopérative.

Fonction

Le/la chargé.e de gestion du magasin et des achats complètera l’équipe des salarié.e.s en ayant trois missions principales (partagées avec les autres salarié.e.s) :

 • Gestion du magasin
 • Présence en magasin pour les shifts de supervision magasin. Suivi et guidance des équipes de coopérateurs.trices. Cette activité porte sur une moyenne de 10h de shift par semaine (+ environ 25 shifts de 7,5h tournants par an le week-end)
 • Coordination des tâches en magasin (réception et contrôle des marchandises, préparation au réassortiment des rayons, gestion des caisses,…).
 • Approvisionnement
 • Gestion d’un secteur du magasin (Vrac/ultra frais/…) : approvisionnement, gestion des commandes et stock, relation avec les fournisseurs,…
 • Développement de la gamme avec les autres acheteurs
 • Suivi qualité produits
 • Suivi administratif (factures, retours, etc…)
 • Gestion partagée de la coopérative
 • Prise en charge de dossiers divers dans le développement de la coopérative
 • Implication dans un ou plusieurs comités (groupes de travail internes)
 • Participation aux prises de décision pour le bon déroulement des activités du supermarché et du projet (1 réunion d’équipe par semaine).
 • Participation à la réflexion stratégique de la coopérative avec les autres instances de la coopérative.

Profil recherché

 • Adhésion au projet et aux valeurs de BEES (http://bees-coop.be/le-supermarche/valeurs-et-missions)
 • Autonome, organisé.e, dynamique, ayant l’esprit d’initiative et appréciant travailler en équipe
 • Bonne capacité physique
 • Très bonne capacité de gestion d’équipe, de manière participative et sociale, esprit pédagogue
 • Expérience en gestion de projets (développement, respect des échéances, cohérence avec les objectifs initiaux)
 • Expérience professionnelle dans le domaine du commerce et/ou approvisionnement
 • Expérience en logistique : gestion de stock, livraisons,…
 • Flexibilité sur les horaires de travail (matin, soir et week-end).
 • Consciencieux et minutieux

Atouts

 • Connaissance du secteur de l’économie sociale
 • Connaissance du réseau des producteurs/fournisseurs belges bio et non bio,
 • Coopératrice/Coopérateur de BEES coop
 • Connaissance du néerlandais, et/ou d’autres langues.
 • Expérience en achat

Procédure pour déposer votre candidature 

Afin de vous présenter la dynamique particulière de BEES coop et le processus de sélection, nous organisons une séance d’information sur la description du poste le jeudi 3 mars à 18h30.

 

Inscription & participation à la séance

Les personnes intéressées par le poste sont invitées à déposer leur candidature (CV et lettre de motivation) jusqu’au 16/03 à l’adresse job@bees-coop.be.

Les entretiens auront lieu la semaine du 21 mars. Un second tour d’entretiens sera organisé la semaine du 28 mars si nécessaire.

Tous les candidat.e.s seront recontacté(e)s à la fin du processus de recrutement.

 

***

 

Verantwoordelijke winkelbeheer en aankoop

 

Referenties

Plaats van tewerkstelling    Schaarbeek – van Hovestraat 19

Contract :            Contract van onbepaalde duur

Indiensttreding:        Vanaf 15 mei

Werkvolume:            4/5de (30,5u/week)

 

Over de werkgever

BEES coop is een coöperatieve, participatieve non-profit supermarkt. Het is een project van burgers die hun boodschappen ergens andere wilden doen dan in de traditionele supermarkt. Op dit moment telt de coöperatie ongeveer 1800 werkende coöperanten en een winkelruimte van 350 vierkante meter.

Context

Het beheer van de winkel gebeurt op een participatieve manier met de medewerkers. Het team van werknemers is belast met het dagelijks beheer van de winkel en de bevoorrading.

Functieomschrijving

De verantwoordelijke winkelbeheer en aankoop zal deel uitmaken van het team betaalde medewerkers en neemt drie hoofdtaken voor zijn/haar rekening, in nauwe samenwerking met de andere betaalde medewerkers:

 • Magazijnbeheer
 • Aanwezigheid in de winkel om toezicht te houden, de teams van de coöperanten te begeleiden en te helpen. Deze activiteit omvat gemiddeld 10 uur per week (+ ongeveer 25 roterende ploegendiensten per jaar in het weekend);
 • Coördinatie van de taken in de winkel (ontvangst en controle van de goederen, voorbereiding van de herbevoorrading van de rekken, beheer van de kassa’s, enz.).
 • Inkoop
 • beheer van de groenten- en fruitafdeling van de winkel: bevoorrading,     beheer van bestellingen en voorraden, relaties met leveranciers, enz;
  Hiervoor ben je tenminste 4 ochtenden per week ter plaatse aanwezig
 • het verder ontwikkelen/uitbreiden van het aanbod met de andere     aankopers;
 • bewaking van de productkwaliteit.
 • Gedeeld beheer van de coöperatie
 • verantwoordelijkheid dragen voor verschillende dossiers met als doel de verdere ontwikkeling van de coöperatie;
 • betrokkenheid in één of meer interne comités/werkgroepen;
 • deelname aan de besluitvorming voor de goede werking van de supermarkt en de projectactiviteiten (1 vergadering 2u/week op maandagochtend;
 • deelname aan de strategische reflectie van de coöperatie met de andere organen van de coöperatie (coördinatiecomité, algemene vergaderingen).

 

Vereist profiel

 • Je bent het eens met het project en de waarden van BEES coop
 • Je werkt autonoom, georganiseerd en dynamisch, je kan zelf initiatief nemen en je werkt graag in teamverband
 • Autonoom, georganiseerd, dynamisch, initiatiefrijk en met waardering voor teamwork;
 • Je bent fysiek sterk en in goede conditie;
 • Je beschikt over goede vaardigheden om een team te managen, je bent participatief, sociaal en pedagogisch ingesteld;
 • Je hebt ervaring met projectbeheer (ontwikkeling, inachtneming van termijnen, in samenhang met oorspronkelijke doelstellingen);
 • Je hebt beroepservaring op het gebied van handel en/of duurzame voeding en logistiek: voorraadbeheer, leveringen, …
 • Je bent bereid om flexibele werktijden op te nemen (ochtend, avond en weekend).

Pluspunten

 • Kennis van de sector van de sociale economie;
 • Kennis van het aanbod van producenten/leveranciers van groenten en fruit in Brussel, kennis van het netwerk van de Belgische groentetelers;
 • Coöperant van BEES coop;
 • Kennis van het Frans en/of andere talen.

 

Procedure voor het indienen van uw kandidatuur

Om u de bijzondere dynamiek van BEES coop te leren kennen en ook de selectieprocedure uit te leggen, organiseren wij een informatiesessie over deze vacature op 03/03 om 18u30.

Inschrijving en deelname aan de sessie

Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur indienen (CV en motivatiebrief) tot 16 maart via job@bees-coop.be.
De individuele sollicitatiegesprekken zullen in de week van 21/03 gehouden worden. Indien nodig wordt er in de week van 28/03 een tweede ronde georganiseerd.
Aan het eind van de wervingsprocedure zal met alle kandidaten contact worden opgenomen.

 

Partager