Waarden en missies

Bandeau-beige

Via de missies die de BEES coöperatie zichzelf heeft toegeschreven, ontdek hieronder de missies en waarden die ons verenigen

Waarden

Duurzaamheid

Het promoten van producten voortvloeiend uit een respectueuze benadering van de mens en het milieu, prioriteit gevend aan duurzame producten uit eerlijke handel. We geven prioriteit aan lokale producenten, aan korte ketens, ecologisch geteelde producten, seizoensgebonden producten, de bestrijding van voedselverspilling en het verminderen van de verpakking van levensmiddelen door de bevordering van bulk.

logo

Solidariteit

Bewust van de culturele en sociaaleconomische diversiteit van de inwoners van Brussel, werkt BEES Coop aan het beschikbaar maken van duurzaam voedsel voor zoveel mogelijk mensen. Via de voeding, is BEES Coop een plaats van leven en uitwisseling die diversiteit en wederzijdse ondersteuning zal bevorderen en het sociale weefsel zal versterken van onze stad. BEES Coop bevordert eveneens de oprichting van nauwe en solidaire partnerschappen met haar geassocieerde producenten.

Deelname van leden

BEES coop is gebaseerd op de deelname van alle leden aan het beheer en de organisatie van de supermarkt. De leden beslissen samen via verschillende mechanismen van samenwerking (algemene vergadering, wekvloeren, werkcellen, enquêtes, etc.) over de oriëntaties van de BEES coöperatie. Dit is een zelfbestuurd model, waar ieder lid een gelijkwaardige plaats heeft.

Transparantie

BEES coop bevordert de transparantie zowel in haar werking als betreffende de herkomst van de aangeboden producten. BEES coop voert een beleid van eerlijke prijs: een zo toegankelijk mogelijke prijs voor de consument terwijl de producent voor zijn werk eerlijk bezoldigd wordt.

Samenwerking

De BEES Coop is een “open coop.” In plaats van in een logica van concurrentie te stappen, wenst zij haar model en hulpmiddelen te delen met behulp van open et uitwisselbare licenties. Zij wenst eveneens de uitwisseling met andere initiatieven  die haar  sociale, economische en milieudoelstellingen deelt te bevorderen

Missies

  • Uit deze waarden vloeien de missies van BEES Coop voort :
  • Duurzame voeding toegankelijk maken voor een zo groot mogelijk aantal personen ;
  • Een lokale economie aanmoedigen door langdurige partnerschappen aan te gaan met producenten uit de regio ;
  • Verder dan het verkooppunt, een gezellige ruimte bewerkstelligen om de sociale cohesie te versterken;
  • Een beleid van eerlijke prijs implementeren:  zo toegankelijk mogelijke prijzen voor de consument terwijl de producent een eerlijke bezoldiging krijgt voor zijn werk;
  • Een transparant informatiebeleid voorstellen over de producten en over de werking van de supermarkt;
  • Sensibiliseren over onze consumptiepatronen en de gevolgen ervan (gezondheid, ecologie, economie, enz.);
  • Bestrijden van voedselverspilling en overtollige verpakkingen door het bevorderen van de verkoop in bulk;
  • Het bevorderen van het coöperatieve model en sociale innovatie door middel van de open source verspreiding van de hulpmiddelen en de ontwikkelde kennis.