Hoe werkt BEES Coop ?

Bandeau-rouge

BEES Coop zal de eerste coöperatieve, participatieve en zonder winstoogmerk  supermarkt zijn  Brussel.

 

Een coöperatief en participatief model

Dit model is gebaseerd op de drievoudige inzet van zijn leden. Elk lid is zowel:

thumbnail-proprietaire

Eigenaar 

Ieder lid wordt, door de aankoop van een aandeel, eigenaar van de coöperatie en beslist over de organisatie en oriëntaties van zijn supermarkt. Om de financiële toegankelijkheid te bevorderen, zijn [ verschillende soorten aandelen] voorzien.

thumbnail-travailleur

Werknemer

Hij verbindt zich ertoe drie uur per maand in de supermarkt te werken. De meerderheid van de taken worden door de leden uitgevoerd. Dit staat ons toe kosten te besparen en een coöperatieve dynamiek op te bouwen. De leden nemen alle taken op zich.

thumbnail-client

Klant

De winkel is enkel toegankelijk voor de leden. BEES Coop supermarkt zal kwalitatief hoogstaande voedingswaren, onderhoudsproducten en hygiënische producten aanbieden tegen gereduceerde prijzen.

Zonder winstoogmerk ?

BEES Coop streeft ernaar rendabel en financieel onafhankelijk te zijn, zonder evenwel te proberen winst te maken (geen financiële dividenden). Daarom heeft BEES Coop ervoor gekozen de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid en sociaal oogmerk goedgekeurd door de Nationale Raad voor Samenwerking (CNC) aan te nemen.

Een democratische en innovatieve werking?

BEES Coop is een collectief en zelfbestuurd project, opgebouwd door een grote gemeenschap van leden die op talloze manieren betrokken zijn. Onze bezorgdheid om de democratische en participatieve beginselen te respecteren leidt ertoe dat we horizontaal te werk gaan. Besluitvorming werkt volgens het principe van “één persoon, één stem” en de taken zijn verdeeld tussen verschillende werkgroepen. De projecten zijn legio: het zoeken van financiering, communicatie, het beheer van de aankoopgroep, de inrichting van het lokaal, de zoektocht naar producten, het aanwerven van leden, nadenken omtrent sociale diversiteit, etikettering, levering, diensten met betrekking tot de winkel, enz . Een open coördinatieteam centraliseert de informatie.

Strategische beslissingen worden collectief genomen tijdens participatieve vergaderingen, terwijl de dagelijkse beslissingen genomen worden door leden van verschillende cellen en in de coördinatiegroep. Momenten van uitwisseling en co-constructie (de “werkvloeren van BEES”) worden ook regelmatig georganiseerd over specifieke thema’s. Dit is de gelegenheid om de leden die geïnteresseerd zijn in deze thema’s te verzamelen om samen na te denken en voorstellen te doen.

Twee werkgroepen moesten onder andere de toekomstige democratische werking van de coöperatie bedenken. Op deze basis is een groep samenwerkers het bestuur van de coöperatie concreet aan het ontwerpen. Dit wordt zeker zeer participatief en innovatief.