Actualiteit

Bandeau-turquoise

Het is erg moeilijk voor ons om de site altijd actueel te houden in beide talen. Aarzel niet om naar de Franse versie te kijken voor de laatste nieuwtjes en ons jullie medewerking voor te stellen, zodat ook de Nederlandse versie up to date blijft.

We willen een tweetalig project ( Nederlands-Frans) opbouwen, maar we hebben te weinig Nederlandstaligen om ons uit de nood te helpen. Wil je graag helpen ? Stuur dan een mail naar com@bees-coop.be (je kan in het Nederlands schrijven, we soreken ook Nederlands!) en leg ons in enkele woorden uit wat je kan en wilt doen.


BEES COOP WERKT DANKZIJ DE COMITÉS. MAAK ER DEEL VAN UIT!

BEES coop is een supermarkt maar ook en vooral een participatief burgerproject. Zonder de energie van tientallen mensen die in dit avontuur hebben geloofd, zou BEES wellicht niet zo ver kunnen staan en zeker niet op zo’n korte tijd.

Het idee van BEES coop ontstond vijf jaar geleden. Ontelbaar zijn het aantal onthaalsessies, focus infoavonden, participatietrajecten die sindsdien georganiseerd werden. Hoeveel vergaderingen vonden plaats in grote groep? in subgroep? met drie maar met het idee dat de personen die aanwezig zijn de juiste zijn? Hoeveel nieuwsbrieven? Hoeveel… Kortom, het is duidelijk: BEES coop is een verhaal geschreven door tientallen hoofden en handen.

Vandaag, nu de supermarkt (bijna) op kruissnelheid is, zijn er heel wat mensen die veel gegeven hebben en nu een pauze willen nemen, nieuwe avonturen willen opstarten, het ruimer willen zien. Het is een scharniermoment in het leven van de coöperatieve; het gaat er immers om met even veel energie verder te werken, de fakkel door te geven, bepaalde teams gedeeltelijk te vernieuwen.

Daarom hieronder de lijst van de comités die enorm blij zullen zijn met nieuwe leden. Ter herinnering, de betrokkenheid bij een comité kan beschouwd worden als een shift van 2u45 per maand.


 

Het Gezelligheidscomité

Blaast leven in de supermarkt met de organisatie van allerhande evenementen: film met debat, tadaam, proeverijen, workshops en kennisuitwisseling… Het Gezelligheidscomité werkt ook mee aan de logistieke organisatie van de Algemene Vergadering.
Inzet: zeer variabel, afhankelijk van de evenementen.
Contact : convivialite@bees-coop.be

Het BEESDOO-comité

Verzorgt de helpdesk voor de andere comités, formuleert functionele technieken en oplossingen en ontwikkelingen volgens de behoeften.
Ontwikkelt in overleg met het Communicatiecomité en het Ledenbeheercomité een intranet.
Ontwikkelt de website.
Ondersteunt de IT en de drive/aankoop van BEES.
Leidt sleutelgebruikers op en begeleidt ze (samen met het Ledenbeheercomité).

Gezocht profiel: bij voorkeur developpers (Python, XML, Open Object). Als een meer uitvoerend profiel een handje wil toesteken bij het beheer van het project van het comité, méér dan welkom!
Inzet: 1 namiddag vergaderen per maand (in het weekend). Elk lid van het comité werkt zelf voort aan zijn/haar ontwikkelingen. Er wordt van de leden van het comité een inzet van ten minste 2u45 per maand gevraagd.
Contact : va.mercier@gmail.com

Het comité Ledenbureau

Beheert alle vragen over de inschrijving, het vertrek en het werk van de coöperanten van BEES coop.
beheer van de inschrijving en het vertrek van de leden (administratieve en wettelijke opvolging).
organiseert het werk van de coöperanten in de winkel.
coördineert de shifts Admin-Bureau van de leden en ziet erop toe.
beheert de mailboxen membre@bees-coop.be en volant@bees-coop.be.
heeft initiatiefrecht voor wijzigingen aan de handleiding voor leden.
is soeverein om specifieke vrijstellingen te geven.
Gezocht profiel: geen specifieke competenties behalve vertrouwd zijn met het informaticaprogramma en vlot sociale contacten kunnen leggen.
Inzet: 1 vergadering van 1u30 om de twee weken – 3u (vlottend uurrooster op computer + aanwezigheid op het Ledenbureau)
Contact : membre@bees-coop.be

Het comité Infosessies

plant de data van de sessies.
animeert de infosessies (interactieve presentatie, bezoek aan de winkel).
zorgt voor uitwisseling van ervaringen tussen animatoren.
actualiseert de visuele ondersteuning (slides)
ontwikkelt nieuwe dragers (vb. meertaligheid)
Gezocht profiel: vlotte spreker voor een publiek, algemene kennis van BEES (werking, structuur, geschiedenis…), meertalig, enthousiast, communicatief.
Inzet: 1 vergadering van 2 u per maand. Elke deelnemer staat in voor 1 infosessie per maand (2u)
Contact : membre@bees-coop.be

Het Beheerscomité

Zelfmanagement en collectieve intelligentie lijken jou cruciaal voor de rekken van BEES coop? Het Beheerscomité biedt je een opleiding aan om te kunnen meewerken aan zijn verschillende opdrachten:
een beheersstructuur ontwikkelen en de goede democratische werking van BEES coop verzekeren.
de ontwikkeling en goede werking van verschillende comités begeleiden.
bepaalde beslissingsprocessen begeleiden en faciliteren (vb. binnen de comités).
debatten en participatie animeren (transversale vergaderingen, werven…)
een pool facilitatoren binnen BEES coop ontwikkelen om de leden van de comités te kunnen bijstaan in hun behoeften aan facilitatie en animatie.
Collectiv-a (collectief van professionele facilitatoren) zal het Beheerscomité bijstaan
een dag opleiding facilitatie en gedeeld beheer
overdracht van technieken en toezicht op de vergadering van het comité
co-animatie en/of toezicht op participatieve momenten binnen de coöperatieve.
Gezocht profiel: (een beetje) ervaring met animatie en/of facilitatie van collectieve processen
Inzet: een eerste vergadering zal plaatsvinden in juni en het nieuwe comité wordt opgestart in september. Eén vergadering per maand.
Contact : gouvernance@bees-coop.be

Het Boekhoudcomité

Het Boekhoudcomité zoekt zeer uiteenlopende profielen, gaande van de invoer van facturen tot de algemene controle van de rekeningen over het stockbeheer. Een vijftigtal personen zouden het dit comité mogelijk maken rustig vooruit te gaan. Indien je iets voelt voor cijfers, stuur dan zeker een e-mail.
Gezocht profiel: ervaren boekhouders, mensen met een beetje ervaring met boekhouding en financiën, beheerscontrole, financiële controle maar ook teammanagement, BI-ontwikkeling, ervaren ODOO-gebruikers.
Inzet: van 3 tot 8 uren per maand, afhankelijk van de odpracht.
Contact : coline@bees-coop.be

Het Vertaalcomité

Bij BEES is de werktaal Frans maar we proberen te streven naar tweetaligheid Frans / Nederlands. Een team van een twintigtal vertalers is al aan de slag, maar om tot een totale tweetalige communicatie te komen is een coördinator noodzakelijk.
Gezocht profiel: teamcoördinatie, reactiviteit
Inzet: ongetwijfeld een tiental uren om zich in te werken en zicht te krijgen op de bestaande situatie, vervolgens hoofdzakelijk opvolging via e-mail.
Contact : colinedubuisson@gmail.com