Offre d’emploi : Chargé(e) du magasin et d’achats FR-NL

Responsable admin

***Nederlandse versie onderaan***

BEES coop scrl fs

Chargé.e de gestion du magasin et d’achats

 

Références  

Lieu de travail : Schaerbeek – 19, rue van Hove

Contrat : CDI.

Entrée en fonction : à partir du 01/06/2021.

Volume horaire : 4/5e

 

À propos de l’employeur

BEES coop est un supermarché coopératif, participatif et à but non lucratif. C’est un projet de citoyen.ne.s qui veulent faire leurs courses ailleurs que dans les supermarchés classiques. Actuellement, la coopérative compte environ 1800 coopérateurs travailleurs et a une surface de vente de 350 mètres carrés.

 

Contexte

La gestion du magasin se fait de manière participative avec les coopérateurs.trices. L’équipe de salarié.e.s est en charge de la gestion quotidienne du point de vente et de l’approvisionnement.

 

Fonctions

 

1) Gestion du magasin

 

 • Présence en magasin pour les shifts de supervision magasin, suivi et guidance des équipes de coopérateurs.trices. Cette activité porte sur une moyenne de 10h de shift par semaine (+ environ 25 shifts tournants par an le week-end)
 • Coordination des tâches en magasin (réception et contrôle des marchandises, préparation au réassortiment des rayons, gestion des caisses,…)

 

2) Approvisionnement

 

 • Gestion d’un secteur du magasin (fruits et légumes): approvisionnement, gestion des commandes et stock, relation avec les fournisseurs,…
  Pour cela, présence sur place requise au minimum 4 matins par semaine.
 • Développement de la gamme avec les autres acheteurs
 • Suivi qualité produits
 • Suivi administratif (factures, retours, etc…)

 

3) Gestion partagée de la coopérative

 • Prise en charge de dossiers divers dans le développement de la coopérative
 • Implication dans un ou plusieurs comités (groupes de travail internes)
 • Participation aux prises de décision pour le bon déroulement des activités du supermarché et du projet (1 réunion d’équipe par semaine).
 • Participation à la réflexion stratégique de la coopérative avec les autres instances de la coopérative.

 

Profil recherché

 • Adhésion au projet et aux valeurs de BEES
 • Autonome, organisé.e, dynamique, ayant l’esprit d’initiative et appréciant travailler en équipe
 • Bonne capacité physique
 • Très bonne capacité de gestion d’équipe, de manière participative et sociale, esprit pédagogue
 • Expérience en gestion de projets (développement, respect des échéances, cohérence avec les objectifs initiaux)
 • Expérience professionnelle dans le domaine du commerce et/ou approvisionnement
 • Expérience en logistique : gestion de stock, livraisons,…
 • Flexibilité sur les horaires de travail (matin, soir et week-end)

 

Atouts

 • Connaissance du secteur de l’économie sociale
 • Connaissance du panorama des producteurs/fournisseurs en fruits et légumes à Bruxelles, connaissance du réseaux des maraîchers belges,
 • Coopératrice/Coopérateur de BEES coop
 • Connaissance du néerlandais, et/ou d’autres langues.

 

Procédure pour déposer votre candidature

Afin de vous présenter la dynamique particulière de BEES coop et le processus de sélection, nous organisons une séance d’information sur la description du poste le 29/03 à 19h15.

Inscription & participation à la séance.

Les personnes intéressées par le poste sont invitées à déposer leur candidature (CV et lettre de motivation) jusqu’au 16/04 à l’adresse job@bees-coop.be.

Les entretiens auront lieu la semaine du 26/04. Un second tour d’entretiens sera organisé la semaine du 03/05 si nécessaire.

Date de commencement souhaitée : 1er juin 2021

Tous les candidat.e.s seront recontacté.e.s à la fin du processus de recrutement.

 

***

 

Vacature: Verantwoordelijke winkelbeheer en aankoop

Referenties

Plaats van tewerkstelling: Van Hovestraat 19 in Schaarbeek

Contract: onbepaalde tijd

Indiensttreding: 01/06/2021

Werkregime: 4/5de

 

Over de werkgever

BEES coop is een coöperatieve, participatieve supermarkt zonder winstoogmerk. Het is een project van burgers die elders dan in traditionele supermarkten willen winkelen. De winkel, met een verkoopoppervlakte van 350 vierkante meter, is sinds september 2017 geopend en heeft ongeveer 1800 coöperanten in dienst.

Achtergrondinformatie

Het beheer van de winkel gebeurt op een participatieve manier. Het team van medewerkers is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van het verkooppunt en de bevoorrading, alsook voor de goede operationele werking van de coöperatie.

Functies

De verantwoordelijke winkelbeheer en aankoop zal de betaalde medewerkers vervoegen en drie hoofdtaken voor zijn/haar rekening nemen in nauwe samenwerking met de andere betaalde medewerkers:

1. Magazijnbeheer

 • Aanwezigheid in de winkel om toezicht te houden op de winkel, de teams van de coöperanten te begeleiden en te helpen. Deze activiteit omvat gemiddeld 10 uur per week (+ ongeveer 25 roterende ploegendiensten per jaar in het weekend);
 • Coördinatie van de taken in de winkel (ontvangst en controle van de goederen, voorbereiding van de herbevoorrading van de rekken, beheer van de kassa’s, enz.);

2. Inkoop

 • Beheer van de groenten- en fruitafdeling van de winkel: bevoorrading, beheer van bestellingen en voorraden, relaties met leveranciers, enz;
  Hiervoor is tenminste 4 ochtenden per week aanwezigheid ter plaatse vereist.
 • Het verder ontwikkelen/uitbreiden van het aanbod met de andere aankopers; 
 • Bewaking van de productkwaliteit;

3. Gedeeld beheer van de coöperatie

 • Verantwoordelijkheid dragen voor verschillende dossiers met als doel de verdere ontwikkeling van de coöperatie;
 • Betrokkenheid in één of meer interne comités/werkgroepen;
 • Deelname aan de besluitvorming voor de goede werking van de supermarkt en de projectactiviteiten (1 vergadering 2u/week op maandagochtend.
 • Deelname aan de strategische reflectie van de coöperatie met de andere organen van de coöperatie (coördinatiecomité, algemene vergaderingen);

Vereist profiel

 • Naleving van het project en de waarden van BEES (http://beescoop.be/nl/supermarkt/waarden-en-missies/);
 • Autonoom, georganiseerd, dynamisch, initiatiefrijk en met waardering voor teamwork;
 • Fysiek sterk;
 • Zeer goed vermogen om teams op een participatieve en sociale manier te leiden, pedagogische geest;
 • Ervaring met projectbeheer (ontwikkeling, inachtneming van termijnen, in samenhang met oorspronkelijke doelstellingen);
 • Beroepservaring op het gebied van handel en/of aankoop;
 • Logistieke ervaring: voorraadbeheer, leveringen,…;
 • Flexibiliteit in de werktijden (‘s morgens, ‘s avonds en in het weekend).

Troeven

 • Kennis van de sector van de sociale economie;
 • Kennis van het aanbod van producenten/leveranciers van groenten en fruit in Brussel, kennis van het netwerk van de Belgische groentetelers;
 • Coöperant van BEES coop;
 • Kennis van het Nederlands en/of andere talen.

Procedure voor het indienen van uw kandidatuur

Om u de bijzondere dynamiek van BEES coop te leren kennen en ook de selectieprocedure uit te leggen, organiseren wij een informatiesessie over deze vacature op 29/03 om 19u15.

Inschrijving en deelname aan de sessie

Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur indienen (CV en motivatiebrief) tot 16 april via job@bees-coop.be.

De individuele sollicitatiegesprekken zullen in de week van 26/04 gehouden worden. Indien nodig wordt er in de week van 03/05 een tweede ronde georganiseerd.

 

Aan het eind van de wervingsprocedure zal met alle kandidaten contact worden opgenomen.

Partager